Frakt

Møbler -til ombruk, loppemarked

Klær -til for eksempel: Fretex, UFF, innsamlingsaksjon

Varer -til stands, utstillinger, markedsdager m.m.