Flytting

Transport/distribusjon -enkeltoppdrag eller faste leveranser

Pakking -nedpakking og utpakking

Flytting og frakt -henting og bringing av flyttelast

Byggevarer -materialer, isolasjon, verktøy til bygging

Langtransport -innenlands